სტატისტიკა

გამოქვეყნებულია: 31/07/2019

სისხლის სამართლის საქმეებძე 2019 წლის 6 თვე

სამოქალაქო საქმეებზე 2019 წლის 6 თვე

ადმინისტრაციულ საქმეებზე 2019 წლის 6 თვე

საგამოძიებო კოლეგია 2019 წლის 6 თვე

სისხლის სამართლის საქმეებძე 2018 წლის 9 თვე

სამოქალაქო საქმეებზე 2018 წლის 9 თვე

ადმინისტრაციულ საქმეებზე 2018 წლის 9 თვე

საგამოძიებო კოლეგია 2018 წლის 9 თვე

სისხლის სამართლის საქმეებძე 2018 წლის 3 თვე

სამოქალაქო საქმეებზე 2018 წლის 3 თვე

ადმინისტრაციულ საქმეებზე 2018 წლის 3 თვე

საგამოძიებო კოლეგია 2018 წლის 3 თვე

სისხლის სამართლის საქმეებძე 2017 წლის 12 თვე

სამოქალაქო საქმეებზე 2017 წლის 12 თვე

ადმინისტრაციულ საქმეებზე 2017 წლის 12 თვე

საგამოძიებო კოლეგია 2017 წლის 12 თვე

სამოქალაქო საქმეებზე 2017 წლის 9 თვე

ადმინისტრაციულ საქმეებზე 2017 წლის 9 თვე

საგამოძიებო კოლეგია 2017 წლის  9 თვე

სამოქალაქო საქმეებზე 2017 წლის 6 თვე

ადმინისტრაციულ საქმეებზე 2017 წლის 6 თვე

საგამოძიებო კოლეგია 2017 წლის  6 თვე

სამოქალაქო საქმეებზე 2017 წლის 3 თვე

ადმინისტრაციულ საქმეებზე 2017 წლის 3 თვე

საგამოძიებო კოლეგია 2017 წლის  3 თვე


სასამართლოსთვის მიმართვის წესი

სასამართლოსთვის მიმართვის წესი

ქუთაისის სასამართლოს შენობის ისტორია

ისტორია

ქუთაისი საქართველოს ერთ-ერთი უძველესი ქალაქია, ძვ. წ.   XV-XIII საუკუნეებიდან აქ კოლხური კულტურის არსებობა დასტურდება, მდინარე რიონის   მარჯვენა ნაპირზე აღმართულ ბორცვებზე კი ძვ. წ. VIII-VII საუკუნეების ვრცელი   დასახლების კვალია შემორჩენილი.

იხილეთ მეტი
http://parliament.ge
http://supremecourt.ge
http://hcoj.gov.ge/
სახელმწიფო ბაჟის გამოთვლის პროგრამა
1348490145_macne
1343896684_sajaro shetyobinebebi
1348490167_googlemap